Sodium Nitrate

Azotan sodu

Związkiem chemicznym jest azotan sodu. Ta sól azotanowa metalu alkalicznego jest również znana jako saletra chilijska (której duże złoża były historycznie wydobywane w Chile), aby odróżnić ją od zwykłej saletry, azotanu potasu. Forma mineralna nazywana jest również azotyną, azotynem lub saletrą sodową.

Azotan sodu jest białym, rozpływającym się ciałem stałym, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Jest łatwo dostępnym źródłem anionu azotanowego (NO3−), który jest przydatny w kilku reakcjach prowadzonych na skalę przemysłową przy produkcji nawozów, wyrobów pirotechnicznych, bomb dymnych i innych materiałów wybuchowych, emalii szklanych i ceramicznych, konserwantów żywności (zwłaszcza mięso) oraz paliwo rakietowe w postaci stałej. W tym celu jest on intensywnie wydobywany.

Wykorzystanie azotanu sodu:

Żywność, magazynowanie termiczne i inne.

Stosowany jest głównie jako nawóz i środek aromatyzujący w niektórych rodzajach lukrecji. Jest produktem reakcji kwasu solnego i amoniaku. Dominujące zastosowanie chlorku amonu jako źródła azotu w nawozach (odpowiada 90% światowej produkcji chlorku amonu) takich jak fosforan chloroamonowy. Głównymi uprawami nawożonymi w ten sposób są ryż i pszenica w Azji.

Wzór chemiczny:

NaNO3

Wygląd:

Biały proszek lub bezbarwne kryształy

Gęstość:

2.257 g/cm3, solid