Nigrosine Acid Black

Czarny kwas nigrozyny

W barwnikach barwiących nigrozyna jest mieszaniną czarnych barwników syntetycznych otrzymanych przez ogrzewanie mieszaniny nitrobenzenu, aniliny i kwasu solnego w obecności miedzi lub żelaza. Powiązana z induliną, jest to mieszanina związków na bazie fenazyny. Jego główne zastosowania przemysłowe to barwnik do lakierów i lakierów oraz w tuszach do pisaków.

Sulfonowanie nigrozyny daje rozpuszczalny w wodzie barwnik anionowy, nigrozynę WS (CI 50420, Acid black 2).

Zastosowanie czarnego kwasu nigrozyny:

Medycyna, Produkcja, Farbowanie i inne.

Barwienie skóry, atrament na bazie wody, laminat dekoracyjny, pasta do butów, woski, barwienie jedwabiu, barwienie wełny, barwienie nylonu.

Oprócz głównego zastosowania w lakierach, niewielkie ilości nigrozyny są używane do negatywnego barwienia bakterii, a także zawierającej otoczkę grzyba Cryptococcus neoformans. Kształty i rozmiary organizmów są widoczne jako bezbarwne kontury na ciemnym tle.

Wzór chemiczny:

CI 50415

Wygląd:

Czarny z błyskiem w granulce