EDTA MANGANESE

EDTA MANGANU

Chelatowany mangan EDTA to stabilny, rozpuszczalny w wodzie składnik odżywczy, który wspomaga wzrost roślin. Etylenodiaminotetraoctan (EDTA) jest najpowszechniejszym środkiem chelatującym występującym w nawozach syntetycznych. Podobnie jak inne syntetyczne chelaty, EDTA jest związkiem obcym dla rośliny i dlatego nie jest przez nią wchłaniany.

Wykorzystanie manganu EDTA:

Ogrodnictwo i Rolnictwo i inne.

Chelatowany mangan EDTA jest stosowany głównie w ogrodnictwie jako mikroskładnik odżywczy. Nawóz manganowy pomaga w zapobieganiu i korygowaniu niedoborów manganu spowodowanych brakiem równowagi składników odżywczych.

Wzór chemiczny:

C10H14MnN2O8

Wygląd:

biały