Monoammonium Phosphate

Fosforan jednoamonowy

Fosforan jednoamonowy, zwany również diwodorofosforanem amonu, jest związkiem chemicznym o wzorze chemicznym (NH4)(H2PO4). Fosforan jednoamonowy jest głównym składnikiem nawozów rolniczych i niektórych gaśnic. Ma również znaczące zastosowania w optyce i elektronice.

Zastosowanie fosforanu jednoamonowego:

Rolnictwo, Gaśnice, Optyka, Elektronika, Zabawki i inne.

Fosforan jednoamonowy stosuje się w największym stopniu wagowo w rolnictwie, jako składnik nawozów. Zaopatruje glebę w pierwiastki azotu i fosforu w postaci użytkowej dla roślin.

Wzór chemiczny:

H6NO4P

Wygląd:

Białe kryształy

Gęstość:

1.80 g/cm3