Sodium Hydrosulphite

Podsiarczyn sodu

Podsiarczyn sodu (znany również jako ditionian sodu) to biały krystaliczny proszek o siarkowym zapachu. Chociaż jest stabilny w suchym powietrzu, rozkłada się w gorącej wodzie i roztworach kwasów.

Zastosowanie podsiarczynu sodu:

Przemysł, Laboratorium, Fotografia i inne.

Rozpuszczalny w wodzie ditionian sodu jest stosowany jako środek redukujący w niektórych przemysłowych procesach barwienia. W przypadku barwników siarkowych i barwników kadziowych nierozpuszczalny w wodzie barwnik można zredukować do rozpuszczalnej w wodzie soli metalu alkalicznego (np. barwnika indygo).

ditionian sodu jest często używany w eksperymentach z chemii gleby w celu określenia ilości żelaza, które nie jest włączone do pierwotnych minerałów krzemianowych. W związku z tym żelazo wyekstrahowane przez ditionian sodu jest również określane jako „wolne żelazo”.

Wzór chemiczny:

Na2S2O4

Wygląd:

Biały do ​​szarawego krystaliczny proszek, płatki w kolorze jasno-cytrynowym

Gęstość:

2.38 g/cm3 (anhydrous)
1.58 g/cm3 (dihydrate)