Magnesium Sulphate

Siarczan magnezu

Siarczan magnezu lub siarczan magnezu (w krajach anglojęzycznych innych niż USA) to związek chemiczny, sól składająca się z kationów magnezu i anionów siarczanowych. Jest to białe, krystaliczne ciało stałe, rozpuszczalne w wodzie, ale nie w etanolu.

Siarczan magnezu jest zwykle spotykany w postaci hydratu, dla różnych wartości n od 1 do 11. Najczęstszym jest heptahydrat, znany jako sól Epsom, który jest chemią gospodarczą o wielu tradycyjnych zastosowaniach, w tym soli do kąpieli.

Zastosowanie siarczanu magnezu:

Rolnictwo, Przygotowanie żywności, Chemia, Budownictwo, Akwaria i inne.

Głównym zastosowaniem siarczanu magnezu jest rolnictwo, w celu uzupełnienia gleb z niedoborem magnezu (niezbędny składnik pokarmowy roślin ze względu na rolę magnezu w chlorofilu i fotosyntezie). Do tego zastosowania preferowany jest monohydrat; w połowie lat 70. jego produkcja wynosiła 2,3 mln ton rocznie. Forma bezwodna i kilka hydratów występują w naturze jako minerały, a sól jest istotnym składnikiem wody z niektórych źródeł.

Wzór chemiczny:

MgSO4

Wygląd:

Białe krystaliczne ciało stałe

Gęstość:

2.66 g/cm3 (anhydrous)
2.445 g/cm3 (monohydrate)
1.68 g/cm3 (heptahydrate)
1.512 g/cm3 (11-hydrate)