Potassium Sulphate

Siarczan Potasu

Siarczan potasu (Wielka Brytania) lub siarczan potasu (USA), zwany także siarczanem potasu (SOP), arkanitem lub archaicznie potasem siarki, jest związkiem nieorganicznym o wzorze K2SO4, białym rozpuszczalnym w wodzie ciałem stałym. Jest powszechnie stosowany w nawozach, dostarczając zarówno potas, jak i siarkę.

Wykorzystanie siarczanu potasu:

Nawozy, Produkcja szkła i innych.

Dominującym zastosowaniem siarczanu potasu jest nawóz. Siarczan potasu nie zawiera chlorków, które mogą być szkodliwe dla niektórych upraw. Siarczan potasu jest preferowany dla tych upraw, które obejmują tytoń oraz niektóre owoce i warzywa. Uprawy, które są mniej wrażliwe, mogą nadal wymagać siarczanu potasu dla optymalnego wzrostu, jeśli gleba gromadzi chlorki z wody do nawadniania.

Wzór chemiczny:

K2SO4

Wygląd:

Białe ciało stałe

Gęstość:

2.66 g/cm3