Ammonium Chloride

Chlorek amonu

Chlorek amonu jest związkiem nieorganicznym z białą krystaliczną solą, która jest dobrze rozpuszczalna w wodzie. W swojej naturalnie występującej formie mineralogicznej jest również znany jako salmonian.

Minerał powstaje powszechnie na palących się hałdach węgla w wyniku kondensacji gazów węglowych. Występuje również wokół niektórych typów kominów wulkanicznych.

Zastosowanie chlorku amonu:

Metaloplastyka, Medycyna, Żywność, W laboratorium, Flotacja, Baterie i inne.

Stosowany jest głównie jako nawóz i środek aromatyzujący w niektórych rodzajach lukrecji. Jest produktem reakcji kwasu solnego i amoniaku. Dominujące zastosowanie chlorku amonu jako źródła azotu w nawozach (odpowiada 90% światowej produkcji chlorku amonu) takich jak fosforan chloroamonowy. Głównymi uprawami nawożonymi w ten sposób są ryż i pszenica w Azji.

Wzór chemiczny:

ClH4N

Wygląd:

Białe ciało stałe, higroskopijne

Gęstość:

1.519 g/cm3