Caustic Calcined Magnesite

Kaustyczny kalcynowany magnezyt

Kaustyczny kalcynowany magnezyt jest wysoce reaktywną formą tlenku magnezu wytwarzaną przez kalcynację lub spalanie surowego magnezytu w stosunkowo niskich temperaturach (>1000°C).

Kaustyczna magnezja kalcynowana zwana również lekkim kalcynowanym magnezytem. Jest to wysoce reaktywna forma tlenku magnezu, wytwarzana przez spalanie naturalnie występującego węglanu magnezu (magnezytu) w temperaturach 800-1500°C.

Zastosowanie kaustycznego kalcynowanego magnezytu:

Nawozy, Pasze dla zwierząt, Produkcja celulozy i papieru, ceramiki i cementu.

Zastosowania kaustycznej magnezji kalcynowanej obejmują uzdatnianie wody oraz produkcję surowców, nawozów i niektórych kosmetyków.

Wzór chemiczny:

CCM

Wygląd:

Kolor biały lub żółty i dostępny w postaci proszku