Caustic Calcined Magnesite

Kostik Kalsine Manyezit

Kostik Kalsine Manyezit, ham manyezitin nispeten düşük sıcaklıklarda (>1000°C) kalsine edilmesi veya yakılmasıyla üretilen oldukça reaktif bir magnezyum oksit formudur.

Kostik kalsine magnezya ayrıca hafif kalsine manyezit olarak da adlandırılır. Magnezyum oksitin oldukça reaktif bir formudur ve doğal olarak oluşan magnezyum karbonatın (manyezit) 800-1500°C arasındaki sıcaklıklarda yakılmasıyla üretilir.

Kostik Kalsine Manyezit Kullanımı:

Gübreler, Hayvan yemi, Kağıt hamuru ve kağıt üretimi, seramik ve çimento.

Kostik kalsine magnezya uygulamaları, su arıtma ve besleme stoğu, gübre ve bazı kozmetiklerin üretimini içerir.

Kimyasal formül:

CCM

Görünüm:

Beyaz veya sarı renkte ve toz halinde mevcuttur