UREA GRANULAR

MOCZNIK GRANULOWANY

Mocznik granulowany to nawóz granulowany zawierający 46% azotu. Nawóz mocznikowy można stosować w postaci prostej lub w mieszance. Mocznik firmy Diamond Fertilizers nadaje się do stosowania na trawę na początku sezonu, aby dać trawę wczesną lub jako nawożenie zbożowe w późniejszym sezonie.

Mocznik to najszerzej stosowany na świecie nawóz azotowy. Jest skuteczny we wszystkich uprawach, w tym w regionach o ciepłym klimacie. Mocznik to syntetyzowana cząsteczka organiczna, która jest łatwo dostępna dla roślin i może być wchłonięta przez wszystkie części roślin, zarówno przez korzenie, jak i masę wegetatywną.

Wykorzystanie granulowanego mocznika:

Rolnictwo, Produkcja roślinna i inne.

pH gleby wzrasta podczas reakcji hydrolizy mocznika, co pozwala na efektywne wykorzystanie granulowanego mocznika na glebach kwaśnych, do nawożenia pól ryżowych, do nawożenia azotem zbóż, upraw technicznych i ogrodniczych.

Wzór chemiczny:

CH4N2O or NH2CONH2

Wygląd:

Biały krystaliczny organiczny związek chemiczny