UREA GRANULAR

ÜRE GRANÜL

Granüler Üre, %46 azot içeren granül bir gübredir. Üre gübresi düz veya karışım halinde kullanılabilir. Elmas Gübrelerden elde edilen Üre, erken sezon otu vermek için erken sezonda çimenler üzerinde veya sezonda daha sonra tahıl üst pansuman yapmak için uygundur.

Üre, dünyada en yaygın kullanılan azotlu gübredir. Sıcak iklime sahip bölgeler de dahil olmak üzere tüm mahsullerde etkilidir. Üre, bitkiler tarafından kolayca erişilebilen ve hem kökler hem de vejetatif kütle olmak üzere bitkilerin tüm kısımları tarafından emilebilen sentezlenmiş bir organik moleküldür.

Granül Üre Kullanımı:

Tarım, Bitkisel üretim ve diğer.

Üre hidroliz reaksiyonu sırasında toprak pH’ı artar, bu da granül ürenin asidik topraklarda, pirinç tarlalarının gübrelenmesinde, azotlu gübreleme tahıllar, teknik ürünler ve bahçecilik için etkin bir şekilde kullanılmasına izin verir.

Kimyasal formül:

CH4N2O or NH2CONH2

Görünüm:

Beyaz kristal organik kimyasal bileşik