UREA PRILLED

MOCZNIK GRILLOWANY

Mocznik granulowany jest nawozem azotowym wytwarzanym w wyniku reakcji amoniaku i dwutlenku węgla, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w rolnictwie jako nawóz bogaty w azot.

Mocznik to najszerzej stosowany na świecie nawóz azotowy. Jest skuteczny we wszystkich uprawach, w regionach o ciepłym klimacie. Mocznik to syntetyzowana cząsteczka organiczna, która jest łatwo dostępna dla roślin i może być wchłonięta przez wszystkie części roślin, zarówno przez korzenie, jak i masę wegetatywną. W związku z tym mocznik jest skuteczny do stosowania głównego oraz jako nakładka, zarówno samodzielnie, jak i w mieszankach zbiornikowych z mikroelementami i środkami ochrony roślin.

Zastosowanie mocznika granulowanego:

Rolnictwo, Produkcja roślinna i inne.

pH gleby wzrasta podczas reakcji hydrolizy mocznika, co pozwala na efektywne wykorzystanie granulowanego mocznika na glebach kwaśnych, do nawożenia pól ryżowych, do nawożenia azotem zbóż, upraw technicznych i ogrodniczych.

Wzór chemiczny:

CH4N2O or NH2CONH2

Wygląd:

Biały krystaliczny organiczny związek chemiczny