UREA PRILLED

ÜRE PRİLLİ

Prilled Üre, amonyak ve karbondioksitin reaksiyonu ile üretilen bir azotlu gübredir ve bu nedenle tarımda azotça zengin bir gübre olarak büyük ölçüde kullanılmaktadır.

Üre, dünyada en yaygın kullanılan azotlu gübredir. Ilıman iklime sahip bölgelerde tüm ürünlerde etkilidir. Üre, bitkiler tarafından kolayca erişilebilen ve hem kökler hem de vejetatif kütle olmak üzere bitkilerin tüm kısımları tarafından emilebilen sentezlenmiş bir organik moleküldür. Bu nedenle, üre hem bağımsız olarak hem de mikro elementler ve bitki koruma ürünleri içeren tank karışımlarında ana uygulama ve üst giysi olarak etkilidir.

Prilled Üre Kullanımı:

Tarım, Bitkisel üretim ve diğer.

Üre hidroliz reaksiyonu sırasında toprak pH’ı artar, bu da granül ürenin asidik topraklarda, pirinç tarlalarının gübrelenmesinde, azotlu gübreleme tahıllar, teknik ürünler ve bahçecilik için etkin bir şekilde kullanılmasına izin verir.

Kimyasal formül:

CH4N2O or NH2CONH2

Görünüm:

Beyaz kristal organik kimyasal bileşik