Citric Acid Monohydrate

Monohydrat kwasu cytrynowego

Monohydrat kwasu cytrynowego jest kwasem organicznym. Może być wytwarzany przez krystalizację z ługu macierzystego roztworu kwasu cytrynowego w temperaturze 20-25°C podczas syntezy kwasu cytrynowego. Występuje naturalnie w owocach cytrusowych. W biochemii jest pośrednikiem w cyklu kwasu cytrynowego, który występuje w metabolizmie wszystkich organizmów tlenowych.

Zastosowanie monohydratu kwasu cytrynowego:

Żywność, Biochemia, Farmacja i inne.

Monohydrat kwasu cytrynowego to kwas trikarboksylowy występujący w owocach cytrusowych. Kwas cytrynowy jest stosowany jako zaróbka w preparatach farmaceutycznych ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające. Utrzymuje stabilność składników aktywnych i jest stosowany jako konserwant.

Wzór chemiczny:

C6H8O7

Wygląd:

Białe ciało stałe

Gęstość:

1.542 g/cm3 (18 °C, monohydrate)