Citric Acid Monohydrate

Sitrik asit monohidrat

Sitrik asit monohidrat organik bir asittir. Sitrik asit sentezi sırasında 20-25°C’de sitrik asit çözeltisinin ana liköründen kristalize edilerek üretilebilir. Narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunur. Biyokimyada, tüm aerobik organizmaların metabolizmasında meydana gelen sitrik asit döngüsünde bir ara maddedir.

Sitrik Asit Monohidrat Kullanımı:

Gıda, Biyokimya, İlaç ve diğer.

Sitrik Asit Monohidrat, turunçgillerde bulunan bir trikarboksilik asittir. Sitrik asit, antioksidan özelliklerinden dolayı farmasötik preparatlarda bir eksipiyan olarak kullanılır. Aktif bileşenlerin stabilitesini korur ve koruyucu olarak kullanılır.

Kimyasal formül:

C6H8O7

Görünüm:

Beyaz katı

Yoğunluk:

1.542 g/cm3 (18 °C, monohydrate)