Dead Burnt Magnesite

Naturalna magnezja całkowicie wypalona

Naturalna magnezja całkowicie wypalona jest wytwarzany w piecu obrotowym przez spiekanie surowego magnezytu w kontrolowanej temperaturze 1750 stopni Celsjusza i jest chemicznie nieaktywny. Naturalna magnezja całkowicie wypalona jest zużywany prawie wyłącznie w produkcji pola ogniotrwałego.

Podobnie do produkcji wapna, magnezyt może być spalany w obecności węgla drzewnego w celu wytworzenia MgO, który w postaci minerału jest znany jako peryklaz. Duże ilości magnezytu są spalane w celu wytworzenia tlenku magnezu: ważnego materiału ogniotrwałego (odpornego na ciepło) stosowanego jako wykładzina w wielkich piecach, piecach i spalarniach.

Wykorzystanie naturalnej magnezji całkowicie wypalonej:

Pole ogniotrwałe

Produkt „lekko spalony” ogólnie odnosi się do kalcynacji rozpoczynającej się w 450 °C i przechodzącej do górnej granicy 900 °C – co skutkuje dobrą powierzchnią i reaktywnością. Powyżej 900°C materiał traci swoją reaktywną strukturę krystaliczną i powraca do chemicznie obojętnego „spalonego” produktu, który jest preferowany do stosowania w materiałach ogniotrwałych, takich jak wykładziny pieców.

Wzór chemiczny:

MgCO3

Wygląd:

Bezbarwny, biały, jasnożółty, jasnobrązowy; pokrój kryształu, zwykle masywny, rzadko w postaci rombów lub graniastosłupów heksagonalnych