Dead Burnt Magnesite

Ölü Yanmış Manyezit

Ölü Yanmış Manyezit, Döner Fırında ham manyezitin 1750 santigrat derece kontrollü bir sıcaklıkta sinterlenmesiyle üretilir ve kimyasal olarak aktif değildir. Ölü Yanmış Manyezit neredeyse sadece Refrakter Saha üretiminde tüketilmektedir.

Kireç üretimine benzer şekilde, manyezit, bir mineral formunda periklaz olarak bilinen MgO’yu üretmek için kömür varlığında yakılabilir. Magnezyum oksit yapmak için büyük miktarlarda manyezit yakılır: yüksek fırınlarda, fırınlarda ve yakma fırınlarında astar olarak kullanılan önemli bir refrakter (ısıya dayanıklı) malzeme.

Ölü Yanmış Manyezit Kullanımı:

Refrakter Alanı

‘Hafif yanmış’ ürün genellikle 450 °C’de başlayan ve 900 °C’lik bir üst sınıra ilerleyen kalsinasyon anlamına gelir – bu da iyi yüzey alanı ve reaktivite ile sonuçlanır. 900 °C’nin üzerinde malzeme reaktif kristal yapısını kaybeder ve fırın astarları gibi refrakter malzemelerde kullanım için tercih edilen kimyasal olarak inert ‘ölü yanmış’ ürüne döner.

Kimyasal formül:

MgCO3

Görünüm:

Colorless, white, pale yellow, pale brown; crystal habit, usually massive, rarely as rhombohedrons or hexagonal prisms