Manganese Ore

Ruda manganu

Ruda manganu jest wymagana do produkcji żelaza w celu kontrolowania zawartości manganu w gorącym metalu w pożądanym zakresie.

Najważniejszymi rudami manganu są tlenki: piroluzyt, romanechit, manganit, hausmannit oraz rodochrozyt z rudy węglanowej. Rodonit i braunit, obie rudy krzemianowe, często występują z tlenkami.

Wykorzystanie rudy manganu:

Stal, Produkcja i inne.

Większość produkowanego manganu jest wykorzystywana w postaci stopów żelazomanganu i krzemomanganu do produkcji żelaza i stali. Rudy manganu zawierające tlenki żelaza są najpierw redukowane w wielkich piecach lub piecach elektrycznych z węglem, aby uzyskać żelazomangan, który z kolei jest wykorzystywany w produkcji stali.

Wzór chemiczny:

MnO2

Wygląd:

Srebrzysty metaliczny