Sodium Tripolyphosphate

Trójpolifosforan sodu

Trójfosforan sodu (STP), także trójpolifosforan sodu (STPP) lub trójpolifosforan (TPP) jest związkiem nieorganicznym. Jest to sól sodowa penta-anionu polifosforanowego, będącego sprzężoną zasadą kwasu trifosforowego. Produkowany jest na szeroką skalę jako składnik wielu produktów domowych i przemysłowych, zwłaszcza detergentów. Problemy środowiskowe związane z eutrofizacją przypisuje się jej powszechnemu stosowaniu.

Wykorzystanie trójpolifosforanu sodu:

Detergenty, Żywność i inne.

Trójpolifosforan sodu jest szeroko stosowany jako składnik do produkcji syntetycznych detergentów, uzdatniania wody, a także w przemyśle ceramicznym, farbiarskim, lakierniczym i innych.

Wzór chemiczny:

Na5P3O10

Wygląd:

biały proszek

Gęstość:

2.52 g/cm3