Sodium Tripolyphosphate

Sodyum tripolifosfat

Sodyum trifosfat (STP), ayrıca sodyum tripolifosfat (STPP) veya tripolifosfat (TPP), inorganik bir bileşiktir. Trifosforik asidin eşlenik bazı olan polifosfat penta-anyonunun sodyum tuzudur. Başta deterjanlar olmak üzere birçok evsel ve endüstriyel ürünün bir bileşeni olarak büyük ölçekte üretilmektedir. Ötrofikasyonla ilişkili çevresel sorunlar, yaygın kullanımına bağlanmaktadır.​

Sodyum Tripolifosfat Kullanımı:

Deterjanlar, Gıda ve diğer.

Sodyum tripolifosfat, sentetik deterjan üretimi, su arıtma ve ayrıca seramik, boya, vernik ve diğer endüstrilerde bir bileşen olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kimyasal formül:

Na5P3O10

Görünüm:

Beyaz toz

Yoğunluk:

2.52 g/cm3