Potassium Hydroxide

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek potasu jest związkiem nieorganicznym i jest powszechnie nazywany potasem żrącym. Wraz z wodorotlenkiem sodu (NaOH), wodorotlenek potasu jest prototypową mocną zasadą.

Wykorzystanie wodorotlenku potasu:

Prekursor innych związków potasu, Produkcja mydeł miękkich, Jako elektrolit, Przemysł spożywczy, Zastosowania niszowe i inne.

Ma wiele zastosowań przemysłowych i niszowych, z których większość wykorzystuje jego żrący charakter i reaktywność w stosunku do kwasów. Szacuje się, że w 2005 roku wyprodukowano od 700 000 do 800 000 ton. Wodorotlenek potasu jest godny uwagi jako prekursor większości mydeł miękkich i w płynie, a także wielu chemikaliów zawierających potas. Jest to biała substancja stała, która jest niebezpiecznie żrąca.

Wzór chemiczny:

KOH

Wygląd:

Białe, stałe, rozpływające się

Gęstość:

2.044 g/cm3 (20 °C)
2.12 g/cm3 (25 °C)