Potassium Hydroxide

Potasyum hidroksit

Potasyum hidroksit inorganik bir bileşiktir ve yaygın olarak kostik potas olarak adlandırılır. Potasyum hidroksit, sodyum hidroksit (NaOH) ile birlikte prototipik güçlü bir bazdır.

Potasyum Hidroksit Kullanımı:

Diğer potasyum bileşiklerinin öncüsü, Yumuşak sabunların imalatı, Elektrolit olarak, Gıda endüstrisi, Niş uygulamaları ve diğerleri.

Çoğu kostik yapısından ve asitlere karşı reaktifliğinden yararlanan birçok endüstriyel ve niş uygulamaya sahiptir. 2005 yılında tahminen 700.000 ila 800.000 ton üretilmiştir. Potasyum hidroksit, çoğu yumuşak ve sıvı sabunun ve ayrıca çok sayıda potasyum içeren kimyasalın öncüsü olarak dikkate değerdir. Tehlikeli derecede aşındırıcı olan beyaz bir katıdır.

Kimyasal formül:

KOH

Görünüm:

Beyaz katı, sıvı

Yoğunluk:

2.044 g/cm3 (20 °C)
2.12 g/cm3 (25 °C)