Super Potassium Humate

Potasyum humat

Potasyum humat, hümik asidin potasyum tuzudur. Ticari olarak kahverengi kömür (linyit) leonarditin alkali ekstraksiyonu ile üretilir ve esas olarak toprak düzenleyici olarak kullanılır.

Potasyum humat %100 suda çözünür bir toz üründür. Yüksek konsantrasyona sahip olup, organik madde ve potasyum sağlar, bu nedenle toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda her bitkinin ihtiyaç duyduğu üç temel elementten birini sağlar.

Süper Potasyum Humat Kullanımı:

Tarım, İmalat, Su Ürünleri ve diğer.

Potasyum humat tarımda gübre katkı maddesi olarak özellikle azot ve fosfor bazlı gübre girdileri başta olmak üzere gübrelerin verimini artırmak için kullanılmaktadır. Esas olarak hayvan sağlığı takviyelerinde kullanılan sodyum humat olmak üzere hümik asidin diğer tuzları üretilir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde de kullanılabilir.

Kimyasal formül:

Değişken

Görünüm:

Değişken