ÜRÜNLER

Soda Ash Light

Soda Külü
Işık

Soda Ash Dense

Soda Külü Yoğun

Sodium Bicarbonate

Sodyum Bikarbonat

Sodium Bicarbonate

Soda Külü
Yem Sınıfı

Sodium Bicarbonate

Sobic

Ammonium Chloride

Amonyum Klorür

Borax Decahydrate

Boraks Dekahidrat

Borax Pentahydrate

Boraks Pentahidrat

Carbon Black

Karbon siyahı

Calcium Chloride

Kalsiyum klorür

Calcium Gluconate

Kalsiyum Glukonat

Calcium Nitrate Granular

Kalsiyum Nitrat Granül

Caustic Calcined Magnesite

Kostik Kalsine Manyezit

Citric Acid Monohydrate

Sitrik asit
monohidrat

Citric Acid Anhydrous

ANTİDURLU CİTREK asit

Caustic Soda

Kostik soda

Dead Burnt Magnesite

Ölü Yanmış Manyezit

Zinc Ash

çinko külü

Gypsum Powder

Alçı Tozu

Humic Acid

Hümik asit

Zinc Sulphate

Çinko sülfat

Monopotassium Phosphate

Monopotasyum
fosfat

Monoammonium Phosphate

Monoamonyum
fosfat

Urea

Üre

Magnesium Sulphate

Magnezyum sülfat

Manganese Ore

Manganez cevheri

Nigrosine Acid Black

Nigrozin Asit Siyah

Titanium Dioxide

Titanyum dioksit

NPK Fertilizers

NPK Gübreleri

Super Potassium Humate

Potasyum humat

Sodium Sulphide

Sodyum sülfür

Sodium Hydrosulphite

Sodyum Hidrosülfit

Sodium Nitrate

Sodyum nitrat

Sodium Formate

Sodyum format

Sodium Tripolyphosphate

Sodyum tripolifosfat

Potassium Sulphate

Potasyum sülfat

Potassium Nitrate

Potasyum nitrat

Potassium Hydroxide

Potasyum hidroksit

Potassium Carbonate

Potasyum karbonat

UREA PRILLED

ÜRE PRİLLİ

UREA GRANULAR

ÜRE GRANÜL

Manganese Sulphate

Manganez Sülfat

Chelated Zinc as Zn EDTA

Zn EDTA olarak
Şelatlı Çinko

EDTA MANGANESE

EDTA MANGANEZ