Urea

Mocznik

Mocznik, znany również jako karbamid, jest związkiem organicznym. Mocznik odgrywa ważną rolę w metabolizmie związków zawierających azot przez zwierzęta i jest główną substancją zawierającą azot w moczu ssaków.

Jest to bezbarwne, bezwonne ciało stałe, dobrze rozpuszczalne w wodzie i praktycznie nietoksyczne. Rozpuszczony w wodzie nie jest ani kwaśny, ani zasadowy. Organizm wykorzystuje go w wielu procesach, przede wszystkim w wydalaniu azotu. Mocznik jest szeroko stosowany w nawozach jako źródło azotu i jest ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego.

Wykorzystanie mocznika:

Rolnictwo, Żywice, Materiały wybuchowe, Systemy samochodowe, Zastosowania laboratoryjne, Zastosowania medyczne, Zastosowania różne i inne.

Ponad 90% światowej produkcji przemysłowej mocznika jest przeznaczone do wykorzystania jako nawóz uwalniający azot. Mocznik ma najwyższą zawartość azotu ze wszystkich stałych nawozów azotowych będących w powszechnym użyciu. Dlatego ma niski koszt transportu na jednostkę pożywki azotowej. Najczęstszym zanieczyszczeniem syntetycznego mocznika jest biuret, który hamuje wzrost roślin.

Wzór chemiczny:

CH4N2O

Wygląd:

Białe ciało stałe

Gęstość:

1.32 g/cm3