Urea

Üre

Karbamid olarak da bilinen üre, organik bir bileşiktir. Üre, hayvanlar tarafından azot içeren bileşiklerin metabolizmasında önemli bir rol oynar ve memelilerin idrarındaki azot içeren ana maddedir.

Renksiz, kokusuz bir katıdır, suda oldukça çözünür ve pratik olarak toksik değildir. Suda çözülür, ne asidik ne de alkalidir. Vücut onu birçok süreçte, özellikle de nitrojen atılımında kullanır. Üre, azot kaynağı olarak gübrelerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve kimya endüstrisi için önemli bir hammaddedir.

Üre Kullanımı:

Tarım, Reçineler, Patlayıcılar, Otomobil sistemleri, Laboratuvar kullanımları, Tıbbi kullanım, Çeşitli kullanımlar ve diğerleri.

Dünya endüstriyel üre üretiminin %90’ından fazlası, nitrojen salımlı gübre olarak kullanılmaya yöneliktir. Üre, yaygın olarak kullanılan tüm katı azotlu gübrelerin en yüksek azot içeriğine sahiptir. Bu nedenle, birim azot besin maddesi başına düşük bir nakliye maliyetine sahiptir. Sentetik ürenin en yaygın safsızlığı, bitki büyümesini bozan biüredir.

Kimyasal formül:

CH4N2O

Görünüm:

beyaz katı

Yoğunluk:

1.32 g/cm3