Zinc Ash

Çinko külü

Ham çinko külleri (çinko sıyırma olarak da adlandırılır), çeliğin sıcak daldırma ile galvanizlenmesinden sonra galvaniz banyosunda kalan kalıntılardır. Çinko külleri, galvanizleme banyosunun yüzeyinde ince bir tabaka olarak görünür ve her döngüden sonra çıkarılır. Çinko külü, erimiş çinko metalinin yüzeyinde oluşan oksitlenmiş çinkodur.

Kül, toz halinde bir malzeme ve düzensiz şekilli katı metalik parçalardan oluşur. Çinko cüruf, çinko sıyırma, çinko üst cüruf veya çinko oksit adı verilen başka ürünler de vardır.

Çinko Külünün Kullanımı:

Toprak için mikro besinlerin hazırlanması.

Çinko külü, çinko oksit üretiminin bir yan ürünüdür. Toz halinde görünür, doğrudan yöntemle çinko sülfat, çinko klorür ve çinko oksit üretimi için hammadde olarak kullanılabilir vb.

Görünüm:

Gri veya mavimsi beyaz/gümüş parlak metal