Sodium Formate

Sodyum format

Sodyum format, formik asidin sodyum tuzudur. Genellikle beyaz bir sıvı toz olarak görünür.

Sodyum Format Kullanımı:

Gıda, İmalat, Baskı, Havaalanları ve diğerleri.

Sodyum format çeşitli kumaş boyama ve baskı işlemlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, pH’larını artırmak için güçlü mineral asitler için bir tamponlama maddesi olarak, bir gıda katkı maddesi (E237) ve bir buz çözücü madde olarak kullanılır.

Yapısal biyolojide, sodyum format, radyasyon hasarının etkilerini azaltmak için tipik olarak 100 K sıcaklıkta yürütülen protein kristalleri üzerinde X-ışını kırınım deneyleri için bir kriyoprotektan olarak kullanılabilir.

Kimyasal formül:

HCOONa

Görünüm:

Beyaz granüller, sulu

Yoğunluk:

1.92 g/cm3 (20 °C)